aangeboden dienst

ontwerp, uitwerking en begeleiding van een inspirerende leefomgeving

door: STUDIO INGEBORG HORST

Een inspirerende woon- werk en leefomgeving is super waardevol. Veel meer dan financiële waarde gaat dat over een persoonlijke waarde van welbevinden. Zo’n omgeving oogt vaak gemakkelijk, maar om het te realiseren vraagt daar en tegen de inzet van alle talent. Kun je / kunnen jullie aanvulling daarop gebruiken?

Samen bedenken we een aanpak die het beste bij de mogelijkheden past. Overleg, ontwerp, uitwerking en / of uitvoering in een maatpak. Een opgave kan iedere aanpassing in huis, tuin of (stads)landschap betreffen. Denk ook aan openbare ruimte, locatie studies, verbouw, restauratie of zelfs nieuwbouw.

In een ontwerp-onderzoek breng ik de bestaande kwaliteiten van een locatie met de wensen die er voor zijn, tot een nieuw geheel samen. Ideeën dus niet zò-maar. De onderliggende overwegingen laten zich verstaan en ik bespreek ze graag. Door afstemmen en bijstellen ontwikkelt zich het meest passende plan.

Gerealiseerde plannen kenmerken zich door ruimtelijke kwaliteit. Een heldere opzet. Evenwichtig, robuust en verfijnd tegelijk. Daarbij ambachtelijk oprecht en met een lange houdbaarheid. Tot en met het laatste detail niets te veel en niets te weinig, alleen dat wat wezenlijk is voor een ontspannen gebruik.