Aangeboden dienst

externe plusgroep

leeftijd: vanaf 7 t/m 12 jaar

Deze plusgroep is bedoeld voor (hoog)begaafde kinderen die andere lessen nodig hebben of willen. Binnen een reguliere basisschool is het niet altijd mogelijk om onderwijs te organiseren dat tegelijkertijd uitdaging, leren leren en contact met ontwikkelingsgelijken biedt.

Wij kunnen in onze plusgroep deze drie facetten ruimschoots aanbieden.

Uitdaging
Door middel van uitdagende spellen en opdrachten worden de kinderen geprikkeld om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Hierbij is het proces belangrijker dan het eindresultaat, waarbij het eindresultaat uiteraard niet uit het oog wordt verloren.
Leren leren
Door samenwerking met kinderen die hun denkniveau kunnen volgen, komen ze er achter dat meerdere oplossingen mogelijk zijn en hoe je daarmee om kunt gaan.
Hierdoor leren ze doorzetten, plannen en structureren en ervaren ze dat fouten maken nodig is om te komen tot leren.

Contact met ontwikkelingsgelijken
Behalve het cognitieve aanbod wordt er ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling. Aandachtspunten kunnen zijn: samenwerken, growth mindset, faalangst, omgaan met frustratie, of onderpresteren.

plusgroep Samen Sterk