Aangeboden dienst

individuele begeleiding bij (hoog)begaafdheid

De coaching bestaat uit oplossingsgerichte gesprekken in combinatie met activiteiten die daarbij aansluiten. Hierbij komen de voor het kind belangrijke onderwerpen aan bod en worden vaardigheden geoefend.  Tijdens de coaching kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:
= wie ben ik?: talenten, uitdagingen en leerdoelen.
= sociale vaardigheden: inzicht in sociale situaties en handig leren reageren
= positief denken en relativeren:  helpende gedachten leren bedenken en vaardigheden ontwikkelen om zelf lastige situaties op te lossen
= opkomen voor jezelf: nee-zeggen, om hulp vragen, omgaan met kritiek
= ontspannen: rustig worden als je bang, boos of verdrietig bent
= leren leren: herkennen van ‘zelfbedachte maniertjes’ en deze ombuigen tot de juiste strategieën
= leerproblemen: moeite met lezen, spellen of rekenen (dyslexie of dyscalculie) of andere schoolvakken

Coaching door Sterk!