Activiteit

Bridgeles voor beginners

woensdag 22 januari 2020   |   19:45 - 22:00 uur   |   Biljart en bridgecentrum De Hoog

Wij hebben alweer voldoende aanmeldingen en daarom begint er op woensdagavond 22 januari bij Bridgekring Ons Genoegen weer een nieuwe bridgecursus voor starters (10 woensdagavonden).
Deze zal gegeven worden door Marcel Bergshoeff, volgens de lesmethode van de Nederlandse Bridge Bond “Start met bridge”.
De cursus kost € 50,-. U bent dan gratis lid van Bridgekring Ons Genoegen voor de rest van dit bridgeseizoen. De kosten voor het lesboek en werkboek samen is € 30,90.
U kunt daarna de rest van het seizoen spelen op donderdagmiddag of donderdagavond. Zie https://www.nbbclubsites.nl/club/5016.
Voordeel is: opvang, ook nog ná de cursus, lidmaatschap van de Nederlandse Bridgebond en daarmee maandelijks het blad “Bridge”.
Na deze 10 lessen bieden wij u aan nog 2 avonden of middagen vrijblijvend bij ons te spelen waarbij we u nog zullen begeleiden en u kunt proeven hoe het op een club toegaat.

De cursus vindt plaats in de bridgezaal bij biljart en bridgecentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe OZ 11b, 2801 SB Gouda en start om 19.45 uur.

U kunt zich opgeven bij Rianne Schuizeman (rschuizeman@hotmail.com) en het totaalbedrag ad € 80,90 overmaken op NL13RABO 0366.8706.02 t.n.v. R. Schuizeman te Gouda. U mag het ook contant voldoen op uw eerste les.

Meld je aan

Thema Sport / spel
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk

Maximum aantal deelnemers: 24

Meld je aan