Locatie

Pauzelandschap Potterspoort

Pottersplein, Gouda

Buurtmoestuin
Door het Pauzelandschap heeft het braakliggend terrein voor het Best Western hotel een tijdelijke invulling gekregen. Het is een mooi entreegebied voor de stad. Tuinieren in het Pauzelandschap met een super gezellig team tussen de zonnebloemen en naast de KOE. Daar word je heel blij van!

Elke zaterdag tussen 10.00 - 12.00 uur zijn we bezig met het onderhoud van het Pauzelandschap: zwerfvuil opruimen, vegen, snoeien, onkruid wieden, planten, snipperpaden bijhouden enz. Heb je zin om (af en toe) mee te helpen? Je bent van harte welkom!

Contactpersoon: Robin Mulder, Heleen van Praag
E-mail: robin@8architectuur.nl, heleen@vanpraag.nl
Gouda Bruist pagina: goudabruist.nl/get/9986/1513/pauzelandschap-potterspoort?netwerk=true
verhuur

Pauzelandschap