Update

Project-update bij Kennisnetwerk sport & sociaal domein

Geplaatst op 16 april 2021, 13:12 uur , door Wilma Neefjes

Mooi bericht: de Goudse pilot met het Volwassenfonds, die mede vanuit het Kennisnetwerk is ontwikkeld, is uitgebreid dankzij een donatie van het Regiofonds van Rabobank Hollandse IJssel van €7.500. Voor een Gouwenaar 18+ met een smalle beurs wordt het hierdoor mogelijk om naast een (gedeeltelijke) vergoeding van de contributie, ook een bijdrage in de kosten voor sportkleding/ materiaal aan te laten vragen. De aanvraag bij de Rabobank is gedaan door de twee sportverenigingen met steun vanuit sport, welzijn, zorg en onderwijs. Een mooie brede samenwerking van 17 organisaties! We zijn hiermee weer een stapje verder in het bereiken van het doel waarvoor we het kennisnetwerk hebben opgericht: meer mensen duurzaam betrekken bij sport en bewegen en daarbij hun gezondheid, welzijn en sociale omgeving te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen. Meer informatie over de pilot Volwassenenfonds zoals de spelregels voor een aanvraag: https://www.sportpuntgouda.nl/sport-activiteiten/volwassenenfonds-sport-cultuur 

Deel graag het nieuws zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken voor wie Gouda met het Volwassenenfonds gestart is!

Twitter bericht n.a.v. de overhandiging van de cheque door de Rabobank voor uitbreiding van de Goudse pilot i.s.m. het Volwassenenfonds