Bericht

Collegereeks over opvoeding en wereldburgerschap

Geplaatst op 26 januari 2022, 20:43 uur
Illustration

Wie het nieuws volgt, wordt voortdurend geconfronteerd met verschillen tussen mensen. Mensen lijken in hun opvattingen en levenswijze diepgaand van elkaar te verschillen. Etnische, culturele, religieuze, politieke verschillen lijken de laatste tijd alleen maar toe te nemen. De gedachte dat we allemaal dezelfde aarde bewonen, dat we allemaal bewoners zijn van één planeet, heeft al een lange geschiedenis. Maar kan ik me eigenlijk wel verbonden voelen met iemand die er een volstrekt andere levenswijze op na houdt, wiens opvattingen over politiek, religie, gelijkwaardigheid van man en vrouw totaal van de mijne verschillen? Het ideaal van het wereldburgerschap is gebaseerd op de gedachte dat die verschillen uiteindelijk wegvallen; we zijn immers allemaal mens. Maar wat betekent dat eigenlijk? Waarin bestaat dat mens-zijn dat we allemaal gemeen hebben? Is het wereldburgerschap een mooi, maar onrealistisch ideaal? Of moeten we ter wille van de wereldvrede het ideaal in ere houden?
Tijdens een serie lezingen onderzoeken we de historische wortels van het wereldburgerschap bij de stoïcijnse filosofen en het christendom. We gaan te rade bij moderne filosofen die een nieuwe invulling geven aan het begrip wereldburgerschap. Daarbij zal de vraag waar het wereldburgerschap vandaan komt en op welke manier het toekomst heeft, centraal staan. We zullen actuele ontwikkelingen vanuit filosofisch perspectief bekijken.
1.    De historische wortels van wereldburgerschap bij de stoïcijnen.
2.    De opvoeding tot wereldburger. Immanuel Kant en Hannah Arendt
3.    Een nieuwe invulling van het wereldburgerschap. Derrida en Levinas.
4.    De historische wortels van wereldburgerschap in het christendom. Een evolutionaire kijk op het christendom.

Kaartverkoop
Je kunt per college een kaartje kopen. Leden van de bibliotheek betalen € 27,50 en niet-leden betalen € 30,00. 

Ook kun je een passe-partout kopen voor alle vier de colleges. Leden van de bibliotheek betalen € 95,00 en niet-leden betalen € 110,00. 

Deel dit: