organisatie

Reumavereniging Gouda en omstreken

Vereniging / club
Beschrijving

Wij zijn een netwerk van mensen met reuma (waaronder ook alle vormen van artrose), afkomstig uit Gouda en vier gemeenten daaromheen. We willen een verbindingsschakel zijn. Goede informatie geven over (zorg rond) reuma in de regio. Uitwisseling stimuleren tussen mensen met reuma onderling. Opkomen voor de belangen van mensen met reuma. Activiteiten en beweegmogelijkheden bieden.

We overleggen met partijen zoals het Transmuraal Netwerk en de afdeling Reumatologie van het Groene Hart Ziekenhuis. We hebben contact met fysiotherapeuten en weten welke vragen je als reumapatiënt zou kunnen stellen aan zorgverleners. We inventariseren beweegmogelijkheden. We bieden ook een luisterend oor, zowel digitaal als persoonlijk. En we maken deel uit van de landelijke organisatie Ieder(in).

Minimaal twee maal per jaar organiseren we (soms in samenwerking met anderen) een symposium of informatieavond met wisselende thema’s. Iedereen welke soort reuma je ook hebt, is dan welkom. Voor leden hebben we leuke en wisselende voordelen. En we hebben een beweeggroep in warm water. We maken en onderhouden een website met regionale informatie. We zijn allemaal vrijwilligers (met reuma) en brengen zelf het geld bijeen voor alle activiteiten. We worden deels gesubsidieerd door het Reumafonds.  

Als mens met reuma kun je ons ondersteunen, door lid te worden. Heb je geen reuma kun je ons steunen met een donatie, dienst of vrijwilligerswerk. Of helpen bij het organiseren van activiteiten.