organisatie

Verzetsmuseum Zuid-Holland

Non-profit

Verzetsmuseum Zuid-Holland (VMZH) is ontstaan vanuit de gedachte dat het noodzakelijk is de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Dit is een van de drie pijlers waar VMZH zich nu op richt, naast mensenrechten en actief burgerschap. Vanuit die achtergrond ziet VMZH het als haar opdracht een bijdrage te leveren aan het blijvend zichtbaar maken en houden van de gevolgen van onrecht, discriminatie en misdaden begaan door mensen tegen mensen. De insteek daarbij is dat VMZH steeds op de juiste manier aansluiting blijft zoeken bij haar doelgroepen. Een brug slaan naar generaties van nu, maar ook tussen generaties, is daarbij het uitgangspunt. De meerwaarde die VMZH biedt is het actief bijdragen aan sociaal-maatschappelijke vorming en goed burgerschap vanuit het unieke historische perspectief dat VMZH biedt.


Inspelend op de actualiteit wil VMZH onderwijs op maat bieden vanuit de hierboven genoemde uitgangspunten en samenwerkingsverbanden aangaan die daar aan bijdragen. De ambitie is om op deelgebieden regio-overstijgende projecten te bieden vanuit het devies ‘confrontaties met het verleden, helpen te leven in het heden’.


Sinds 2019 heeft VMZH zich geherorienteerd en het pand aan de Turfmarkt verlaten. De activiteiten worden op termijn voortgezet vanuit de Chocoladefabriek. Daar wordt onder de nieuwe naam Libertum aan een nieuwe missie gewerkt. 

Deel dit: