Organisatie

Stichting Gravenberch

Non-profit
Beschrijving

Stichting Gravenberch is zeer bewogen met alle inwoners van Gouda en zet zich in voor jong en oud, dak en thuislozen en gezinnen die met acute problemen te maken krijgen. Eigenlijk voor eenieder die terug moet naar de eigen zelfredzaamheid. Dat doen we door coachingsgesprekken, individuele en groepsbegeleiding en actief deel te nemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen en buiten Gouda en omstreken.

We zijn het steunpunt voor Pastorale Thuiszorg en bieden:

- Pastorale zorg voor individuen en gezinnen

- Ondersteuning in administratie 

- Begeleiding naar huis, werk en inkomen

- Begeleiding indiviueel en in groepsverband

- Ledenvervoer van en naar de dagbesteding

- Thuiszorg

- Jongeren zorg

- Helpen bij de terugkeer naar de maatschappij