Vacature/hulpvraag

Is communicatie/ PR je ding en heb je affiniteit met de natuur in Gouda eo

Geplaatst op 4 juli 2022, 15:39 uur
Illustration

Natuurvereniging KNNV Gouda e.o. zoekt een vrijwilliger die onze communicatie en PR wil helpen stroomlijnen.

KNNV is een vereniging met enthousiaste, actieve leden. De leden gaan veelvuldig de natuur in en daarnaast wordt er energie gestoken in natuurbescherming. De ontwikkelingen in en om Gouda worden goed in de gaten gehouden en als het nodig is, wordt er actie op ondernomen. De contaten met gemeente Gouda zijn goed en mede op ons initiatief wordt er nu een nulmeting biodiversiteit uitgevoerd.

Als natuurvereniging willen we graag een beter gebruik maken van sociale media en onze website om de vele natuuractiviteiten, excursies, lezingen en cursussen die we organiseren bekend te maken bij een breed publiek. Ook zijn we actief wat betreft regionale natuur en klimaat en willen ook daar effectiever communiceren.
Natuurkennis is niet noodzakelijk. Affiniteit met natuur en plezier in communicatie en PR is wel belangrijk. Wat betreft te investeren tijd denken we globaal (buiten vakanties e.d.) aan 1 dagdeel per week, geheel vrij in te delen. Kan uitstekend vanaf de eigen werkplek.
Meer informatie kingmafrans@gmail.com 

Ingangsdatum
vanaf augustus 2022
herhalend
elke week
Beloning
€ 0,00
Deel dit: