Aangeboden dienst

Personal Coaching

leeftijd: vanaf 18 jaar

Wanneer is Personal-Coaching iets voor u? Als u:
- meer aandacht wilt geven aan uw persoonlijke ontwikkeling
- u meer aandacht wilt geven aan zingeving of richting in uw leven
- u behoefte hebt om met iemand te sparren over werkgerelateerde onderwerpen
- wilt werken aan het verbeteren van uw zelfbeeld, zelfvertrouwen en weerbaarheid
- last hebt van angsten, spanningen, vermoeidheid of piekeren
- last hebt van terugkerende patronen die niet goed voor u zijn en deze wilt doorbreken
- meer wilt leren naar uw emoties en intuïtie te luisteren en uw creativiteit wilt ontwikkelen
- problemen hebt met intimiteit
- het gevoel hebt dat iets u tegenhoudt om het leven te leven waar u van droomt en dit wilt veranderen
- u het gevoel heeft dat het leven u overweldigd en de controle kwijt bent


Dus, in het kort: wat kan mijn coaching u bieden?

- Nieuwe perspectieven
- iemand die met u meedenkt en voelt
- inzicht in uw kwaliteiten en valkuilen
- bezieling in het leven brengen
- manieren om uw (persoonlijk) leiderschap te verbeteren
- hulp om weer in uw kracht te staan
- begeleiding om het overzicht weer te zien in uw leven of organisatie, weer te weten waar u staat en waar u naartoe wilt
- manieren om kracht te genereren om uitdagingen te lijf te gaan
- methodes om angst en onprettige gevoelens het hoofd te bieden
- u als ondernemer of leidinggevende professioneel te ontwikkelen
- u beter van uw gevoelens gewaar te worden of hier op een andere manier mee om te gaan
- onzekerheid om te zetten in daadkracht en zelfvertrouwen

Methodes en werkwijze

Als coach werk ik inzichtgevend, oplossingsgericht en op een holistische, circulaire manier waarin ik aandacht heb voor bezieling en kwaliteit. Voor een grotere weergave van de technieken en modellen waarmee ik werk verwijs ik u door naar de pagina over mij.

Holistisch
Met holistisch bedoel ik dat ik de coaching vanuit meerdere hoeken benader dan alleen vanuit de cognitieve hoek, hoewel dit wel de eerste en een belangrijke insteek is. Ik kijk ook naar het emotionele, het fysieke, het cognitieve, het sociale en, indien u wilt, het spirituele aspect van u en uw coachvraag.

Circulair
Met circulair bedoel ik dat, ondanks dat we doelgericht naar iets toe werken, we dit niet lineair bekijken maar in de vorm van een cirkel of een spiraal. Dit houdt in dat groei en verandering niet moet worden bekeken als een specifiek einddoel, maar dat de reis minstens zo belangrijk is. We besteden dan tijdens de coaching ook veel aandacht aan actuele thema's en aan ervaringen die u heeft tijdens het oefenen van nieuwe gedragingen, gedachtes of andere vaardigheden.
Daarnaast is er in een cirkel geen aspect groter dan het andere, in een cirkel is alles gelijk. Het idee is daarom ook om balans te vinden tussen de verschillende aspecten van de cirkel, waarin de cirkel uzelf representeert, met al uw eigenschappen, ervaringen en gevoelens. Het betekent dat alles een plek heeft in de cirkel en niets meer is dan het ander. Vroeger werden dokters ook wel heelmeesters genoemd. Ik zie de psycholoog/coach ook al een psychische heelmeester; we zorgen dat u weer de balans vindt en vanuit die heelheid uzelf realiseert.
Wanneer ik coach werk ik vaak met het Levenswiel en "bewustwording, creëren, reflecteren en integreren". We moeten ons eerst bewust worden van de dynamiek of de plek waar we ons bevinden (dit bekijk ik systemisch) en hoe die zich verhoudt tot de plek waar we willen komen. Dan creëren we en genereren we actie en beweging om daar te komen. In zo'n cyclus van actie, groei en/of verandering is het ook nodig om daarna even uit te blazen en het overzicht terug te pakken in de vorm van evaluatie en reflectie. In het laatste stadium integreren we de verandering op verschillende manieren door bijvoorbeeld herhaling van de cyclus of door even te rusten en afstand te nemen van het proces. De beste inzichten komen namelijk wanneer we soms even rust en afstand nemen.

Bezieling
Dit klinkt een beetje zweverig, maar dat hoeft het totaal niet te zijn. Wanneer we spreken over bezieling, spreken we over kwaliteit, passie, betrokkenheid, authenticiteit, enthousiasme, levendigheid en energie. Dit is wat u wilt creëren in uw leven als individu of als organisatie en team. Het hangt nauw samen met (persoonlijk) leiderschap van binnenuit, flow, intrinsieke motivatie, geluk en inspiratie. Ik help u om dit in uw werk of leven te integreren en u zult zien dat dit een enorme boost geeft op alle vlakken van uw leven of uw team/organisatie.

Inzichtgevend
Ik werk in de eerste instantie met inzichtgevende technieken omdat ik van mening ben dat een mens in zichzelf de kracht heeft om zichzelf tot realisatie te brengen of zichzelf verder te brengen. Een coach of psycholoog is iemand die inzicht geeft en op deze manier anderen onbewuste processen die belemmerend werken, kan leren herkennen om deze vervolgens om te vormen of los te laten. Dat is co-creatie.

Systemisch
Ik probeer iemand altijd in context te zien en als onderdeel van een systeem. Systemisch werk is daarom ook een methode waar ik graag mee werk. Het gaat er vanuit dat wij allen beïnvloed worden en invloed uitoefenen op het systeem waarin wij ons bevinden of hebben bevonden in het verleden. Met systeem wordt het sociale netwerk bedoeld waarin jij je beweegt of bewogen hebt, zoals familie, werk, teams, vriendenkring, etc. We hebben soms veel overtuigingen of patronen overgenomen uit het systeem waarin we bijvoorbeeld zijn opgegroeid of in hebben gewerkt, die niet heilzaam voor ons zijn of niet meer zijn. Ik gebruik soms opstellingenwerk (organisatieopstellingen en andere opstellingen) in de coaching om hier meer inzicht in te geven.

Op maat
Ik zal altijd maatwerk leveren. Ik ben flexibel en stel het traject bij wanneer dit niet meer aansluit of er behoefte is aan iets anders.

Foto