In 2007 start een groepje Gouwenaars die meer plezier, creativiteit en verbondenheid in de samenleving wil brengen. Dit gebeurt door het brouwen van ideeën, organiseren van ludieke acties en het verspreiden van positief nieuws. Onder de naam Ideeënbrouwerij verwerft zij brede steun in Gouda met acties als de complimentenlijn en de Telegraag en GoudaGraag.

Het netwerk van actieve mensen groeit en met steun van de gemeente Gouda en de woningbouwcorporaties ontstaat in 2010 Gouda Bruist. Gouda Bruist inspireert en enthousiasmeert, boort creativiteit in de stad aan, genereert frisse ideeën, legt verbindingen tussen actieve bewoners, mobiliseert nieuwe mensen om mee te doen en verbetert de leefbaarheid door een groeiend aantal initiatieven en initiatiefnemers.

Inmiddels zijn er tweemaandelijkse Bruispunten en is er een sociaal platform goudabruist.nl met meer dan 1.400 leden en ruim 50 projecten. Er zijn regelmatig ideeenbrouwerijen en medio 2013 heeft Gouda Bruist via crowdfunding een eigen locatie gerealiseerd, de Bruisplaats. 

Gouda Bruist is sinds januari 2013 een stichting met een bestuur en wordt ondersteund door stichting DOEN

Gouda Bruist is ook te vinden op Facebook en Twitter.

Meer weten? Mail info@goudabruist.nl

Meer weten over de aanpak en de werkvormen? Kijk op ideeenbrouwerij.nl