Activiteit

In gesprek over de toekomst van het Groene Hart

dinsdag 10 maart 2015 , 20:45 uur

Wat wilt u met het Groene Hart? Die vraag staat 10 maart centraal in Flora Boskoop in een bijeenkomst van de GroenLinks afdelingen in het Groene Hart met kandidaat-statenlid Berend Potjer.

Het Groene Hart is geen nationaal landschap meer en nu is de provincie met gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting. De provincie lijkt vooral te denken in wegen, de gemeenten in bedrijventerreinen, maar gaat dat niet ten koste van toerisme en recreatie? Moet het Groene Hart zich juist niet onderscheiden op het groen en dat uitventen? Op de drie thema's wegen, bedrijventerreinen en toerisme & recreatie verkennen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en politiek met elkaar en met u hoe je een betere balans creëert tussen "grijs & rood" en "groen & blauw”. En of een betere samenwerking niet tot meer resultaat leidt.

Onder leiding van Theo Vogelenzang (bestuurslid van Stichting Groene Hart) gaat het debat over grenzen van het Groene Hart. Waar liggen deze grenzen, zijn die wellicht al overschreden en hoe realiseren we met elkaar een duurzame ontwikkeling van het Groene Hart? Iedereen beseft dat er in het Groene Hart gewoond en gewerkt wordt. Maar hoe waarborg je tegelijkertijd de unieke natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied?

Vooraanstaande deelnemers als Sjoerd Veerman (directeur Stichting Groene Hart), Joop de Groot (voorzitter RHID Bodegraven-Reeuwijk) en Willem van der Velden (auteur van het onderzoek “Kracht van het Groene Hart”) hebben al aangegeven dat zij deze kans willen benutten om GroenLinks kandidaat statenlid Berend Potjer (#2) mee te geven hoe zij de ontwikkeling van het Groene Hart graag zouden zien.

De bijeenkomst op 10 maart is openbaar, iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig. Inloop is vanaf 19.45u, om 20u start de bijeenkomst. Locatie is Flora Boskoop, Parklaan 4 te Boskoop. Deze locatie is met het OV goed bereikbaar.

Locatie
Flora Boskoop, Parklaan 4 te Boskoop
meer info over organisatie 0v0zpdr2g0thx
Deel dit: