Activiteit

Gouwedialoog met thema Gender en Diversiteit

donderdag 8 december 2016 , 17:45 - 22:00 uur

De Gouwe Dialoog is bij uitstek de manier om met anderen in contact te komen, een kettingreactie teweeg te brengen, zodat Goudse burgers elkaar beter leren kennen.
De Regiewerkgroep Gouwe Dialoog nodigt u uit voor de Gouwe Dialoog over het thema: Gender en Diversiteit.

De Gouwe Dialoog wordt gehouden op donderdag 8 december 2016 om 18.00 uur (inloop 17.45 uur) in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Het thema van dezer Gouwe Dialoog biedt diverse raakvlakken met het dagelijks leven. De uitwisseling van eigen, rijke ervaringen met stadsgenoten is op zich al een uitdaging. 

Jongeren en volwassenen worden in de gelegenheid gesteld, terwijl men elkaar alle ruimte biedt, om over dit thema alsmede over de vijf daaraan verbonden deelthema’s de dialoog aan te gaan om zo een bijdrage te leveren aan een betere Goudse samenleving.

 

De deelthema’s die aan de orde komen, zijn: 

Cultuur en Religie, Opvoeding en Onderwijs, Arbeid en Zorg, LHBT en Gelijkwaardigheid man en vrouw.

  

De Regiewerkgroep Gouwe Dialoog nodigt u uit deel te nemen aan deze Gouwe Dialoog. Doe mee om  de onderlinge contacten te verstevigen en de avond tot een werkelijk succes te maken. 

 

Gratis aanmelden tot een maximum van 150 personen: gouwedialoog@outlook.com met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Broodjes, hapjes en drinken worden aangeboden. 

Contactpersoon: Jan C. van Ingen, voorzitter Regiewerkgroep Gouwe Dialoog, en bereikbaar onder nummer 06 – 24 12 1996, 

e-mail: vaningen.jc@gmail.com.

 

 

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: