Activiteit

De Humanistische Cafe: Duurzaamheid en Humanisme. Inleider: Prof. Marc Davidson, Socrated-hoogleraar

dinsdag 17 oktober 2017   |   20:00 - 22:00 uur   |   Irishof, De Punt,...

Het Humanistisch Verbond bezint zich op de relatie tussen humanisme en duurzaamheid. Het uitgangspunt daarbij moet zijn dat menselijke ontwikkeling en streven naar een menswaardig bestaan niet los kan staan van de ontwikkeling van de aarde.

Prof Marc Davidson, bijzonder hoogleraar filosofie duurzaamheid aan de Universiteit Maastricht namens stichting Socrates, is een van de opstellers van een position paper bij het Humanistisch Verbond.

Hij zal de uitgangspunten van (humanistische) duurzaamheid toelichten en ingaan op de vraag welke humanistische principes leidend zijn bij een invulling van duurzaamhied en welke rol mensen hierbij innemen.

Duurzaamheid betreft voornamelijk een probleem voor volgende generaties. Staan wij er nu buiten? Geldt onze huidige moraal ook voor de volgende generaties? Of moet er een soort generatieoverstijgend partnerschap gezocht worden? Met een aangepaste moraal?

Hoe kan het individualisme daarbij samengaan met het gemeenschappelijke? Is de individuele zelfvervulling via een marktgedreven economie daarmee in strijd?

Heeft het humanisme een nieuwe inpuls nodig?

kosten: gratis
kosten toelichting: Geringe vrijwillige bijdrage
doelgroep:  Alle volwassenen
locatie: Irishof, De Punt, Middenmolenlaan 266 (aparte ingang achterzijde)