Activiteit

Cursus "Wonen in een historisch pand"

vrijdag 9 maart 2018 , 10:00 uur

Voor iedereen die is geïnteresseerd in (bouw)geschiedenis van historische panden, is dit voorjaar de cursus ‘Wonen in een historisch pand’ te volgen. De cursus is ontwikkeld door de Historische Vereniging die Goude, de Archeologische Vereniging Golda, Omgevingsdienst Midden-Holland en Streekarchief Midden-Holland en wordt gegeven door diverse deskundigen, zoals historici, bouwkundigen, architecten, archeologen en archivarissen.  Op 6 vrijdagochtenden in maart en april 2018 belichten deze experts alle kanten van onderzoek naar een historische woning. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat is de bebouwingsgeschiedenis en welke type huizen vind je in steden zoals Gouda?
  • Wat vertellen archeologische vondsten?
  • Wat vertelt het huis over vroegere leefgewoontes en bouwstijlen?
  • Hoe doe je bewoners- en eigenarenonderzoek? Hoe lees ik een bouwvergunning?
  • Hoe verbouw ik mijn woning met respect voor de historische waarden?

Elke cursusochtend bestaat uit een college van 2 uur én een excursie / activiteit van 1 uur. De cursus vindt plaats in de Chocoladefabriek in Gouda en op diverse (historische) locaties.

De cursus is breed opgezet en bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de (bouw)geschiedenis van historische panden. Of u nu bewoner bent van een historisch pand, vanuit uw beroep betrokken bent bij bouwen en wonen, of historisch geïnteresseerd bent: voor iedereen is er iets van zijn gading te vinden in deze cursus. Verleden en heden, theorie en praktijk worden afgewisseld, er worden interessante casussen besproken en ook is het mogelijk uw eigen casusvragen te stellen.

Deelnemers worden uitgenodigd om na de cursus de uitkomst van hun huisonderzoek te presenteren als bijdrage aan de historie van Gouda en omgeving, bijvoorbeeld als publicatie in Tidinge of als presentatie tijdens een lezing.

Meer informatie en aanmelden: www.samh.nl/nieuws/cursus-wonen-een-historisch-pand
Let op, er is plaats voor maximaal 20 deelnemers, dus meldt u snel aan!

Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: