Activiteit

Presentatie over 'Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie' & gedachtewisseling over het hondenbeleid in de Goudse Hout

maandag 26 november 2018 , 20:00 - 22:00 uur

De jaarlijkse donateursavond van de Stichting Vrienden van de Goudse Hout, waar ook niet-donateurs hartelijk welkom zijn, is goed gevuld met: - een lezing met plaatjes door Bernt Feis die het publiek meeneemt langs de Oude Hollandse Waterlinie en naar het rampjaar 1672. Hij zal de gevolgen daarvan voor Gouda en omstreken toelichten. De Oude Hollandse Waterlinie vormde enkele eeuwen lang, samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de ruggengraat van de Nederlandse defensie. Aanvankelijk was onderwaterzetting de voornaamste verdediging. Daarna zijn er ook forten, schansen en bastions gebouwd en werden de vestingsteden versterkt. Van die linie is in onze omgeving nog best veel te zien. Bernt Feis is vooral bekend geworden als directeur van de Stichting Groene Hart. Hij is ook redacteur van een bundel ontdekkingstochten langs de Oude Hollandse Waterlinie en sinds één jaar directeur van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

- na een korte inleiding door het bestuur van de Vrienden van de Goudse Hout een gedachtewisseling over het hondenbeleid in de Goudse Hout. Beheerder Staatsbosbeheer is van plan dit beleid bij te stellen. Graag willen het bestuur van de Vrienden nu alvast over dit ‘heikele’ onderwerp van gedachten wisselen met gebruikers van de Goudse Hout. Voorop moet staan dat het voor ieder – te voet of op de fiets - zowel veilig als leuk is in de Goudse Hout. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Bijvoorbeeld: honden los of aan de lijn? Wel/geen wandelaars (met/zonder hond) op fietspaden? Losloop-zones of losloop-tijden? Méér aparte (aantrekkelijke) wandelpaden? etc.,etc.

Locatie
Clubhuis Vereniging van Duitse Herdershonden Kring Gouda, Kale Jonkerpad 5, 2805 LD Gouda. Dit clubhuis bevindt zich naast de wielervereniging Excelsior in de Goudse Hout, nabij de ingang aan de Goudse Houtsingel, t.o. de Slagenbuurt.
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Illustration
 
Deel dit: