Activiteit

Voorjaarslezing Erasmus Genootschap: De politiek van toe-eigening, Erasmus en Bayle

maandag 27 mei 2019   |   19:30 - 21:30 uur   |   Arti Legi

Deze lezing wordt dit jaar verzorgd door Wiep van Bunge, hoogleraar geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit. De titel van zijn voordracht luidt: De politiek van toe-eigening: Erasmus en Bayle.  De lezing vindt plaats in Arti Legi, Markt 27, Gouda op maandagavond 27 mei. Begintijd 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang vrij.

De eeuwenoude strijd tussen Rotterdam en Gouda om de ‘erfenis’ van Erasmus is een bijna klassiek voorbeeld van toe-eigeningspolitiek. De culturele en politieke elites van die twee steden hebben in de afgelopen vijf eeuwen steeds weer hun best gedaan om de herinnering aan Erasmus en zijn gedachtengoed levend te houden. Een van de belangrijkste episodes in de geschiedenis van de Rotterdamse toe-eigeningspolitiek begon in 1681 met de benoeming van Pierre Bayle, een naar Nederland gevluchte Franse hugenoot, als hoogleraar aan de net opgerichte Illustere School. Hij was een van de radicale verlichtingsdenkers die leefden en publiceerden in de relatief vrije Republiek van zijn tijd. Bayle zelf is vooral beroemd geworden door zijn 'Dictionaire historique et critique'. Hij pleitte daarin onder meer voor tolerantie en verdraagzaamheid, ook naar andersgelovigen en atheïsten. Een van de grondigste lemma’s in dit boek is gewijd aan Erasmus. Uitgebreid wordt daarin ook ingegaan op Erasmus’ geboorte en afkomst.

Professor Wiep van Bunge zal in zijn lezing de vraag beantwoorden wat deze twee grote denkers met elkaar gemeen hebben.

 

kosten gratis
doelgroep:  Alle volwassenen