Activiteit

Lilian van der Poel over Hoogbegaafdheid

donderdag 12 september 2019   |   19:30 - 21:00 uur   |   Boekhandel Verkaaik

Lilian van der Poel heeft als ervaringsdeskundige de afgelopen jaren veel kennis opgedaan van hoogbegaafdheid. Door een opleiding te volgen bij Tijl Koenderink (Novilo) heeft zij haar kennis verdiept en zich gespecialiseerd in het begeleiden van scholen, leerkrachten en leerlingen.

Op donderdag 12 september komt zij  naar Boekhandel Verkaaik  om te vertellen over hoe haar uitgave “Hoogbegaafdheid in kaart” kan helpen bij het signaleren van hoogbegaafden en biedt het een handleiding in het omgaan ermee.

 

Wat biedt Hoogbegaafdheid in kaart?

De kaarten van Hoogbegaafdheid in kaart ondersteunen u als leerkracht/begeleider om hoogbegaafdheid te leren zien aan de hand van 3 thema’s: leergedrag, emotioneel gedrag en sociaal gedrag. Op de kaarten staat gedrag benoemd van (hoog)begaafde kinderen in relatie tot het probleem dat er achter zit. Daarna wordt ingegaan op omgevingsfactoren (hetgeen dat invloed heeft op het probleem) en mogelijke interventies. Auteur en hoogbegaafdheiddeskundige Lilian van der Poel komt veel in scholen en hoorde over haar prototype: ‘dat hebben we nodig, dit is echt een handige tool…’.

 

Voor wie is Hoogbegaafdheid in kaart geschikt?

De kaarten bieden ondersteuning bij het herkennen van hoogbegaafde leerlingen in de klas of op school. Leerkrachten, intern begeleiders en andere professionals die met kinderen werken kunnen de kaarten hiervoor inzetten. Veel leerkrachten zien te weinig hoogbegaafde leerlingen om ze goed te leren herkennen. Ook zijn er hoogbegaafden in allerlei smaakjes. Deze kaarten helpen bij het signaleren van hoogbegaafden. De kaarten helpen het gedrag van het hoogbegaafde kind te herkennen. De kaarten bieden een aantal strategieën om hoogbegaafde kinderen te helpen zich te ontwikkelen.

kosten toelichting: €2,50 (inclusief consumptie)
doelgroep:  Alle volwassenen
datum: do 12 september 2019
aanmelden: Aanmelding vooraf noodzakelijk

Maximum aantal deelnemers: 50

Meld je aan