Activiteit

12e Waterconferentie in de Sint-Janskerk

donderdag 17 oktober 2019   |   12:15 - 17:00 uur   |   Sint-Janskerk

2 emmertjes Waterkwalen
Bodemdaling en Klimaatverandering dwingt ons tot actie. Tijdens de 12e Goudse Waterconferentie worden de plannen en ideeën gepresenteerd. De Waterconferentie wordt georganiseerd door het Gouds Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude. De Deltacommissaris Peter Glas komt de 12e Waterconferentie openen op donderdagmiddag 17 oktober 2019 in de Sint-Janskerk in Gouda.
 
Het Gouds Watergilde heeft in de afgelopen 15 jaren 11 Waterconferenties georganiseerd. De laatste conferentie, gehouden op 26 november 2017, had als titel “Stad op Stelten”. Daarbij is ingegaan op de vraag wat de klimaatverandering en bodemdaling betekent voor het waterbeheer en de funderingsproblemen in de historische binnenstad van Gouda. Deze conferentie trok circa 300 belangstellenden. Daarvan kwam zo’n 55% uit Gouda, en 45% uit steden en gemeenten met een vergelijkbare problematiek. Het publiek bestond uit bewoners, bestuurders (vooral gemeenten en waterschappen), ondernemers en inhoudelijke specialisten. De conferentie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van bewoners over deze problematiek.
 
Ook in deze conferentie staat het omgaan met klimaatverandering en bodemdaling centraal, waarbij nu het accent vooral zal liggen op mogelijke oplossingsrichtingen voor Gouda.
Het programma kent twee hoofdlijnen:
1.     Het voorgenomen ‘Kaderbesluit Bodemdaling Binnenstad’ (het KBB) - twee presentaties te verzorgen door de Gemeente Gouda.  
2.     De Watervisie ‘Gouda leeft met water’ - twee presentaties, te verzorgen door de Goudse Wateralliantie.
(Bij deze Wateralliantie zijn naast het Watergilde ook andere vrijwilligersorganisaties uit Gouda aangesloten die zich bezighouden met ‘Gouda Waterstad’, elk vanuit een specifieke expertise en invalshoek. Voor het thema klimaatverandering en bodemdaling is het Watergilde de trekkende partij). 
In een afsluitende paneldiscussie zal worden ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen beide lijnen, hoe ze elkaar kunnen versterken en wat dat betekent voor de vervolgprocessen. Daarbij is het van belang op te merken dat het Watergilde/de Wateralliantie door de Gemeente gevraagd is om voor het KBB de effecten te schetsen van de KBB-oplossingsrichtingen op de ‘de vitale historische binnenstad’, één van de dimensies van het KBB-afwegingskader.
 
Deze 12e Waterconferentie raakt daarmee een aantal elementen die nadrukkelijk ook binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie worden benoemd zoals ruimtelijke adaptatie stedelijk gebied, stresstesten, risicodialoog, burgerparticipatie, kwetsbaarheid historisch erfgoed, het benutten van koppelmogelijkheden in uitvoeringsagenda’s (zoals vervanging riolering en aanleg warmtenet), enz.
 
In de bijlage vindt u het programma en de poster. Het programma start stipt om 13.00 uur. Inloop in de Sint-Janskerk is vanaf 12.15 uur.
U kunt u aanmelden via goudawater2019@gmail.com, deelname is gratis. We rekenen op uw komst en zien uit naar een interessante conferentie.
We verwachten 350 deelnemers en “vol is vol”.

PROGRAMMA

12.15 Inloop en koffie

13.00 Welkom - Henk Vereijken, Watergilde

13.15 Opening 12e Waterconferentie - Peter Glas, Deltacommissaris

13.35 Terugblik, en toelichting op het programma - Hans Suijs, Watergilde

14.00 Visie op water in de Goudse binnenstad: ‘Gouda lééft met water’ - Pim Arts, Wateralliantie Gouda

14.25 Pauze

14.50 ‘Korte termijn’ aanpak wateroverlast: ‘Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’ - Arianne Fijan, gemeente Gouda

15.15 Wat betekent dit Goudse Kaderplan voor de Watervisie - en omgekeerd? - Tom Schilperoort, Watergilde

15.40 De ‘lange termijn’ agenda van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad - Hilde Niezen, wethouder gemeente Gouda

16.05 Stellingen, stemmingen en paneldiscussie

16.50 Overdracht voorzitterschap Watergilde

17.00 Afsluiting en borrel

kosten gratis
doelgroep:  Alle volwassenen
datum do 17 oktober 2019
aanmelden Aanmelding vooraf noodzakelijk
meer info www.diegoude.nl