Activiteit

Humanistische Canon: Ethiek in een onttoverde wereld. Inleider Peter de Wit

zaterdag 5 oktober 2019   |   20:00 - 22:00 uur   |   Plaats: Nelson Mandela...

De vorige bespreking van thema’s uit de Humanistische Canon ging over Humanitas en ethiek bij de stoïcijnen. In deze tweede van een drieluik over ethiek ga ik eerst na wat verschillende vensters in de Humanistische Canon ons over ethiek melden.
Daarna is het interessant om na te gaan wat oud-hoogleraar Ethiek Paul van Tongeren over de ontwikkeling van de deugd-ethiek vertelt in  "Ethiek in een onttoverde wereld". Hij geeft aan hoe het christendom de deugdethiek van Aristoteles opnieuw heeft doordacht en heeft uitgebreid met de deugden geloof, hoop en liefde. Vervolgens stelt hij de vraag hoe in onze ‘post-christelijke’ tijd de deugdethiek voor mensen die niet gelovig zijn nog betekenis kan hebben. Tussendoor wijst hij een aantal keren op (vermeende, pdw) leemtes in de levenskunst van Joep Dohmen.
De Humanistische Canon vindt u op www.humanistischecanon.nl . Peter de Wit leidt op deze avond een thema uit de canon in. Hij prikkelt de aanwezigen om de canon te gebruiken zoals het bedoeld is: als een bron van verdieping in de geschiedenis en het actuele belang van het humanisme, en vooral als een bron welke leidt tot reflectie: waar sta ik zelf?

kosten gratis
kosten toelichting Kleine vrijwillige eigen bijdrage
doelgroep:  Alle volwassenen
datum za 5 oktober 2019
locatie Plaats: Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79, Gouda Datum: dinsdag 5 november 2019 Tijdstip 20 tot 22 uur (zaal open 19.45 uur)