Activiteit

Zoeken naar verbinding in een tijd van verharding- Buurtvaders 20 jaar!

donderdag 12 december 2019   |   19:30 - 22:00 uur   |   Buurtcentrum De...

Zoeken naar verbinding in een tijd van toenemende maatschappelijke verharding en polarisering. Ruim 20 jaar geleden werd de ‘Buurtvaders’ in Korte Akkeren opgericht door de eerste generatie Marokkanen in Gouda. Vanuit de wens om een buurt te creëren waar iedereen mee kan- en wil doen, stellen zij zich als doel om zowel binnen de eigen gemeenschap als tussen verschillende groepen mensen in de Korte Akkeren verbindingen tot stand te brengen, oplossingen te zoeken voor problemen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Abdellah Laaguili (71), buurtvader van het eerste uur, heeft met de andere buurtvaders veel bereikt in 20 jaar. De afgelopen jaren echter, heeft hij Gouda zien veranderen: er is meer onbegrip tussen verschillende groepen, meer intolerantie en daaruitvolgende polarisering. Daarnaast spelen ook problemen binnen de eigen gemeenschap, zoals criminaliteit en radicalisering. Deze ontwikkelingen zorgen voor spanningen binnen de stad. Volgens hem vraagt dit om actie: dat we ons allemaal actief en positief inzetten voor de stad. Hij wil dan ook actief een beroep doen op de nieuwe generatie om het stokje van de Buurtvaders over te nemen.

In de bijeenkomst van donderdag 12 december vieren we het 20-jarig bestaan van de buurtvaders, blikken terug op wat er in de afgelopen jaren bereikt is én kijken we vooruit met de buurtvaders, sleutelfiguren in de stad, bewoners
en geïnteresseerden Middels een presentatie, panelgesprek en een lezing van Martijn de Koning spreken we over thema's zoals polarisering en verbinding in de stad Gouda.

Aansluitend zal er een hapje en drankje zijn voor alle aanwezigen. U bent van harte uitgenodigd!

Voor programma- zie flyer!

kosten: gratis
doelgroep:  Alle volwassenen
leeftijd: Vanaf 16 jaar
datum: do 12 december 2019
locatie: Buurtcentrum De Walvis Walvisstraat 1 Korte Akkeren-Gouda