Activiteit

Estafette Grootouders voor het Klimaat start op de Markt

maandag 31 augustus 2020   |   14:05 - 15:05 uur   |   Markt

Maandag 31 augustus om 14.00 u. is de start van de Estafette voor het Klimaat op de Markt in Gouda. Daarmee vragen de Grootouders voor het Klimaat aandacht voor de realisatie van de doelstelling van Parijs van 2015: stop de opwarming van de aarde en beperk deze tot bij voorkeur 1,5 graad. Het is alweer bijna 5 jaar geleden dat de wereldgemeenschap na 21 jaar onderhandelen eindelijk besloot de verontrustende klimaatverandering te stoppen. Die afspraak is nog steeds onvoldoende omgezet in daden. Gouda is één van de weinige gemeenten in Nederland waar in 2000 daadwerkelijk een begin werd gemaakt met werken aan het klimaat door het plaatsen van de Gouwevogel. Een windmolen die voor 300 huishoudens per jaar elektriciteit levert. Maar Gouda telt meer dan 30.000 huishoudens, dus nog 99 Gouwevogels te gaan...gelukkig zijn er inmiddels grotere windmolens en ook zonnepanelen. De opgave om aan het stoppen van temperatuurstijging te voldoen is groot. Leest u de RES, de Regionale Energie Strategie maar op na (www.regiomiddenholland.nl/Strategische+agenda/duurzaamheid/regionale+energiestrategie/default.aspx).

Daarover en over rol die burgers zelf kunnen spelen bij de realisatie van de doelstelling gaat het maandag op de Markt in Gouda en op de dagen erna ook in de plaatsen Zwolle, Hilversum, Den Haag, Groningen, Den Bosch en Zutphen. Wethouder Niesen neemt namens het Goudse college een wereldbol in ontvangst als symbool voor de zorg die wij hebben voor en om onze gedeelde woonplaats de aarde. Samen leven en samen werken

Grootouders voor het Klimaat werd opgericht na de succesvolle bijeenkomst in Parijs en telt inmiddels meer dan 5.000 leden. Ook u kunt lid worden (www.GrootoudersvoorhetKlimaat.nl) en uw (klein)kinderen het mooiste cadeau geven wat ze kunnen krijgen: een gezonde aarde waar het goed is om te leven!

 


Nader informatie:

Dick van Elk

06 2 89 211 89

kosten gratis
leeftijd Tot/met 22 jaar
datum ma 31 augustus 2020