Activiteit

Vervolg Allemaal Gouwenaars

dinsdag 22 september 2020 , 17:00 - 21:30 uur

In november 2019 organiseerden we Bruispunt Allemaal Gouwenaars voor organisaties en initiatieven die bezig zijn met de 'inclusieve stad'. De bijeenkomst stond vooral in het teken van ontmoeting en elkaar leren kennen.
De vervolgbijeenkomst is bedoeld om de onderlinge samenwerking een stap verder te brengen. 

Het programma bestaat uit twee gedeelten.

Voor het eten spelen we Terra Nova minimaatschappij. Een prachtig dialoogspel dat door jong en oud is te spelen. Het zet ons aan het denken over de inclusieve samenleving en dwingt ons om tot gezamenlijke oplossingen te komen voor de dilemma's waar we mee worden geconfronteerd.
Het spel wordt beschikbaar gesteld door Libertum en staat onder begeleiding van Trees of Wisdom

Na het eten doorlopen we de 5 stappen van de Ideeënbrouwerij om gezamenlijk van ideeën naar concrete plannen te komen voor de inclusieve stad. De centrale vraag daarbij is: 'Hoe versterken we de samenwerking en bereiken we dat het effect van onze activiteiten groter wordt?'
of: Hoe kunnen we als organisaties/ initiatieven inclusief samenwerken?

We zorgen dat alles coronaproof kan plaatsvinden. Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Als er veel belangstelling is organiseren we een tweede bijeenkomst. Ook vertegenwoordigers van nieuwe initiatieven die niet bij de eerste bijeenkomst waren, zijn van harte welkom om aan te sluiten.

GRAAG UITERLIJK 18 SEPTEMBER AANMELDEN VIA DEZE LINK

Programma

16.45 uur: Inloop met een drankje

17.00 uur: Welkom door Gouda Bruist

17.05 uur: Spel Terra Nova minimaatschappij

18.00 uur: Surinaams eten

18.45 uur: Ideeen brouwen in 5 stappen:

1) brouwen (brainstorm)
2) gisten (verzamelen)
3) proeven (selecteren)
4) bottelen (uitwerken)
5) schenken (presenteren)

20.15 uur: Afronding en vervolgafsraken

20.30 uur: Einde

Kosten
Gratis
Illustration
 
Documenten

Deel dit: