Activiteit
Activiteit

UPDATE Energie Netwerk in Groene Hart

woensdag 9 december 2020 , 20:00 - 21:30 uur

Op woensdag 9 december vanaf 20 uur (digitale inloop 19.45 uur) praten we je graag bij over de ontwikkelingen van de afgelopen periode en onze plannen voor 2021. We hopen dat je met ons mee wil denken en doen om de duurzame beweging in Gouda verder vorm te geven!

PROGRAMMA
20.00 uur: Welkom
20.10 uur: Update ontwikkelingen afgelopen periode
20.20 uur: Pitches per thema: waar willen we mee aan de slag?

 • Mobiliseren en ondersteunen van buurten
  Hoe zorgen we ervoor dat bewoners medestanders worden en zich organiseren om gezamenlijk in actie te komen voor de energietransitie?
 • Team RED voor de energietransitie
  In team RED zitten Goudse, onafhankelijke deskundigen op alle terreinen die nodig zijn voor de energietransitie. Zij bewaken de robuustheid en betrouwbaarheid van plannen en adviezen over zich ontwikkelende oplossingen en maatregelen voor de energietransitie.
 • Opzetten en onderhouden van een learning community 
  ENiGH helpt de energietransitie verder door de rijkdom aan kennis, ervaring, vaardigheden en ideeën in de stad samen te brengen in een learning community. Een eerste vraag is hoe de participatie van buurtbewoners bij de Transitievisie Warmte goed vormgegeven kan worden. Op 17 december organiseren we daarover een aparte bijeenkomst. In deze sessie alvast een voorproefje.
 • ENiGH e-platform
  We ontwikkelen samen met Gouda Bruist een online community website om de broodnodige participatie en zeggenschap van bewoners in lokale duurzaamheidsvraagstukken een goede ‘boost’ te geven. De belangrijkste doelen: verbinding maken (online èn offline) met anderen die ook met duurzaamheid bezig zijn of willen, en mobiliseren van anderen.
 • Ontwikkelen van een bestuursplatform
  Een succesvolle energietransitie vraagt om samenwerking door alle stakeholders aan een gemeenschappelijk doel (CO2-neutraal Gouda in 2040). Hoe verleiden we de Goudse stakeholders om over te stappen van het huidige bestuursmodel, waarin de gemeente de regie heeft, naar een samenwerkingsmodel (netwerk administratieve organisatie)?

20.45 uur: PAUZE
21.00 uur: Breakout sessie per thema: denk mee!
21.15 - 21.30 uur: Afsluiting


Stuur een mailtje met je naam naar Annette Jelsma dan krijg je een link naar de online zoomsessie.

Pieter Steeg, Marieke Polderman, Wim van Beek, Samantha Meerwijk, Annette Jelsma, Peterpaul Kloosterman, Evert Hasselaar, Gerard Voskuilen, Victor van Straaten en Jéröme Brands

 

Doelgroep
Alle volwassenen
E-mailadres
info@enigh.nl
Illustration