Activiteit

De vrouw in een verzuilde samenleving, Gouda van 1850-1960

maandag 28 november 2022 , 20:00 - 22:00 uur
Illustration

Op 28 november a.s. zal Marianne van der Veer in Concordia, Westhaven 27, een lezing houden.

In haar lezing behandelt Marianne de geschiedenis van de periode van emancipatie en verzuiling in Gouda tussen 1850 en 1960.  Marianne volgt het proces van emancipatie van verschillende groepen in de samenleving. Zij zal speciaal aandacht geven aan de positie van de vrouw(en). De tweede helft van de 19e eeuw kan worden gezien als een aanloop naar de verzuiling die rond 1900 ontstaat. In de jaren 60 van de vorige eeuw is de verzuiling losgelaten.

Marianne van der Veer heeft in Leiden geschiedenis gestudeerd met nadruk op de koloniale geschiedenis. Ook heeft ze de eerstegraadsopleiding voor geschiedenis afgerond. In Gouda was Marianne secretaris van de Open Monumentendagcommissie en van het Historisch Platform dat onder meer de cursussen Goudologie verzorgt. Ook was Marianne eindredacteur van de website Goudse Canon en van het boek Verhalen van Gouda.

Vanaf 2014 is Marianne van der Veer werkzaam bij het Streekarchief Midden-Holland als coördinator Dienstverlening en Toegankelijkheid. Verder is Marianne medeauteur van het nieuwste boek over de geschiedenis van Gouda, dat in november 2021 is verschenen.

De lezing van Marianne van der Veer is vrij toegankelijk en begint op 20.00 u.

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: