Locatie

De Buurttuintjes

Illustration

Majoor Fransstraat, Ferdinand Huykstraat, Gouda

Buurtmoestuin

Bewoners van de zogenaamde Blokwoningen hebben stukken groen geadopteerd via Groen Moet je Doen. Er zijn verschillende kleine buurttuinen.
Wie rondloopt door de buurt komt fruitbomen tegen, een vijgenmuur, kruidenspiraal, moestuintjes, bijenhotel, klimrekken met druiven, een waterpomp en een natuurspeelplekje.

Waar is deze locatie?
Deel dit:
Contactpersonen van De Buurttuintjes
Projecten m.b.t. De Buurttuintjes