Locatie

Eetbare Buurttuin

Idahoeve, Gouda

Buurtmoestuin
De Eetbare buurttuin is een openbare buurttuin met een sociale functie. Buurtbewoners, ouders en kinderen kunnen elkaar hier ontmoeten en verwonderd raken over alles wat groeit en bloeit en ook eetbaar is.
De initiatiefnemers zijn allen betrokken bewoners uit de wijk en zetten zich, samen met de Stichting Wijkteam Plaswijck, in als vrijwilliger voor het verbeteren van de leefbaarheid.

Contactpersoon: Kees Ykema
E-mail: leefomgeving@12hoeven.nl