Locatie

Rotondetuin Vlindervreugd

Da Costakade, Gouda

Buurtmoestuin
Deze tuin is een initiatief van bewoners en het bewonersinitiatief GroenAkkeren. Een braakliggend stuk grond in korte akkeren is opgefleurd tot een geurig, kleurig stuk groen waar buurtgenoten, kinderen, vogels, bijen en vlinders van kunnen genieten.
Er wordt elke zaterdagmiddag en soms ook op dinsdagavond gewerkt om al
het bloeiende moois bij te houden.

Wil je ook bijdragen, met je enthousiasme, ideeën, daadkracht en misschien met plantjes die je over hebt? Voor inbreng en ideeën mail dan naar:
E-mail: groenakkeren@gmail.com
Contactpersoon: Gerard van Vliet
Illustration
 
Waar is deze locatie?
Deel dit:
Projecten m.b.t. Rotondetuin Vlindervreugd
Bekijk Rotondetuin Vlindervreugd ook in