Update

Project-update bij Kennisnetwerk sport & sociaal domein

Geplaatst op 14 januari 2021, 12:46 uur , door Wilma Neefjes
Project volgens planning

We gingen de kerstdagen in met het mooie persbericht van de Gemeente Gouda dat dit jaar (2021) een pilot start i.s.m. het landelijke Volwassenenfonds om de financiële drempel om te gaan sporten voor meerderjarige Gouwenaren, die moeten rondkomen van een minimum inkomen, te verlagen. Per deelnemer wordt tot €250 per 12 maanden aan contributie bij een sportvereniging vergoed. Aanvragen lopen via zogenaamde intermediairs, mensen die professioneel dicht bij de deelnemer staan en kennis hebben van hun persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, aan vluchtelingenwerk, een sociaal makelaar, een praktijkondersteuner bij een huisarts, een sportmakelaar, fysiotherapeut of school maatschappelijk werker. De pilot is voor een periode van 1,5 jaar. 

Volgende week donderdag 21 januari worden twee (gratis) online informatiebijeenkomsten georganiseerd, aanvang 16.15, resp. 19.30 uur. De bijeenkomsten zijn identiek en met name bedoeld voor mogelijke intermediairs en sportverenigingen. Na een algemeen deel, geopend door wethouder Michiel Bunnik, zijn er twee online sessies verzorgd door o.a. medewerkers van het Volwassenenfonds. Wil je deelnemen? Meld je dan aan via: inschrijven@sport.gouda.nl en geef naast je naam en organisatie graag aan aan welke bijeenkomst (16.16 of 19.30 uur) je wilt deelnemen en welke deelsessie (intermediairs of sportvereniging) in het tweede deel. Aanmelden kan tot en met 20 januari a.s.. Link om in te loggen en laatste nieuws wordt op 21 januari aan alle deelnemers gemaild.

Het kennisnetwerk sport&sociaal domein is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze pilot.

Link naar website Volwassenenfonds