Update

Project-update bij Energienetwerk Gouda

Geplaatst op 11 maart 2021, 21:30 uur , door Peterpaul Kloosterman
Project volgens planning

Graag maken we jullie erop attent dat de Energiecoöperatie Gouda (EcG) vernieuwd en met vereende krachten aan het werk gaat met onder andere: 

  • Het ondersteunen van startende en lopende initiatieven op wijk- en buurtniveau. Dit doen we met kennis en ervaring van elders, met contacten en met krachtenbundeling.
  • Communiceren met en activeren van inwoners in Gouda, via onafhankelijke, betrouwbare en begrijpelijke informatie over het verduurzamen van de woning en leefomgeving. Ook komt er een nieuwe informatieve en inspirerende community website Energienetwerk Gouda.
  • Meedenken en meedoen met de activiteiten van de gemeente voor de energietransitie: het geluid van inwoners aan bod laten komen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is ook de afspraak rondom '50% lokaal eigendom' uit het Klimaatakkoord. De regering heeft gezegd dat het eigenaarschap van nieuwe energiebronnen voor minimaal de helft lokaal moet liggen.

De kerngroep van de Energiecoöperatie Gouda bestaat uit Léon van der Meij (voorzitter), Marieke Polderman & Martin Pohlkamp (financiën), Gerard Voskuilen & Annette Jelsma (secretariaat), Evert Hasselaar, Peterpaul Kloosterman, Pieter ter Steeg, Jérôme Brands en Wim van Beek (algemene leden, met specifieke aandachtsgebieden). We zijn allen al lang actief in Gouda, op het gebied van bewonersparticipatie en duurzaamheid. Wij vinden dit onderwerp ook persoonlijk belangrijk. We gaan ons daarom als nieuwe kerngroep inzetten, als vrijwilliger zonder vergoeding en zonder commerciële belangen of banden.

Documenten