Bericht

Hoe veilig is het fietsnetwerk van Gouda?

Geplaatst op 19 mei 2022, 22:40 uur
Illustration

Fietsers maken al jaren gebruik van de Fietsersbond Routeplanner. Die bestaat dankzij de inzet van honderden vrijwilligers die lokaal wegen en fietspaden in kaart brengen en actueel houden. Deze lokale kennis maakt de Fietsersbond Routeplanner uniek. De uitgebreide kennis van het fietsnetwerk maakt het ook mogelijk om voor andere doeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld om de veiligheid van wegen in kaart te brengen middels de Fietsersbond Safety Performance Index (SPI).

Voor de gemeente Gouda wordt tot het begin van de zomer de staat van wegen en fietspaden nauwkeurig in kaart gebracht. Veel wegen staan al goed in de routeplanner, maar de kenmerken van deze wegen moeten opnieuw worden nagelopen om er zeker van te zijn dat ze nog correct zijn. Ook zijn er wegen waarbij kenmerken nog ontbreken. Om zo nauwkeurig mogelijk uitspraken te kunnen doen over de veiligheid van de wegen wordt de Fietsersbond SPI gebruikt. Met behulp van dit instrument wordt een analyse van verkeersveiligheidskenmerken van wegen en (fiets)paden, die zijn gedefinieerd als 'fietsnetwerk Gouda', gemaakt. Het betreft ongeveer 75 kilometer aan wegen. 

Het ‘fietsnetwerk Gouda’ is ontwikkeld door de lokale afdeling van de Fietsersbond en is een wensbeeld dat de komende jaren moet worden omgezet in concrete verbeteringen voor fietsers, op veiligheid en alle andere aspecten van goede fietsmobiliteit. Hierover is de lokale afdeling in gesprek met de gemeente. 

Om de database van de Routeplanner verder te verbeteren, de SPI goed te kunnen uitvoeren en het lokale werk van de afdeling te versterken, zoekt de Fietsersbond nieuwe vrijwilligers.

Wie zoeken we?

Vrijwilligers voor de Fietsersbond afdeling Gouda
De komende jaren gaat er veel voor fietsers gebeuren in Gouda. Het fietsnetwerk dat door de lokale Fietsersbond afdeling is ontworpen en getypeerd als wensbeeld, is door de gemeente overgenomen in het VCP (verkeerscirculatieplan). Op basis van dit wensbeeld worden fietsknelpunten aangepakt en wordt ook het onderhoud van rioleringen en wegen benut om gelijktijdig verbeteringen voor het fietsverkeer te realiseren. 

De afdeling Gouda levert in de voorbereiding van de fietsprojecten een belangrijke bijdrage door de gemeentelijke uitvoeringsplannen te beoordelen vanuit het gezichtspunt van de dagelijkse fietser. Met lokale kennis en fietservaring in de gemeente kan de afdeling een nuttige bijdrage leveren aan de gemeentelijke plannen. Door het succes van de Fietsersbond Gouda in de afgelopen jaren, stapelt het nieuwe werk zich op, waardoor extra handjes zeer gewenst zijn! 

Lijkt het je leuk om te helpen bij het afdelingswerk van de Fietsersbond in Gouda? Neem dan contact op met de Fietsersbond via gouda@fietsersbond.nl.

Vrijwilligers voor de Fietsersbond Routeplanner
Het werk van de vrijwilligers is een combinatie van veldwerk en het invoeren van data in de computer. Je bent dus handig met computers, werkt secuur en gestructureerd. Het bijzondere aan dit werk is dat jouw invoer de volgende dag al zichtbaar is in de kaart. Je werkt vanuit huis, waardoor je flexibel bent in de indeling van je tijd. In dit specifieke geval gaat het voornamelijk om het fietsnetwerk van de gemeente Gouda, waarvoor vrijwilligers in deze omgeving zeer gewenst zijn. Echter, bevalt het werken voor de Routeplanner je goed, dan kun je in het hele land aan het werk. 

Lijkt het je ook leuk om te helpen bij het invoeren van nieuwe kenmerken zodat er een goede SPI kan worden uitgevoerd in de gemeente Gouda? Dan ziet de Fietsersbond jouw aanmelding graag tegemoet! Meer informatie voor (aankomende) vrijwilligers voor de Fietsersbond Routeplanner vind je hier.

Deel dit: