Update

update Behoud van de Lange Arm

Geplaatst op 30 december 2022, 11:23 uur
Illustration
Project volgens planning

Na het treffen van verdere voorbereidingen en de aanschaf van het benodigde gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen heeft een groep vrijwilligers vanaf april 2022 bijna elke vrijdag en zaterdag aan het herstel gewerkt, behalve wanneer dit vanwege evenementen op het terrein onwenselijk was, het weer dit niet toeliet of sleutelfiguren verhinderd waren door bijvoorbeeld corona. Dit laatste geldt vooral voor de werkzaamheden die alleen vanuit een hoogwerker uitvoerbaar zijn.

Er is gebikt, geschuurd, geslepen en schoongemaakt. Daarbij kwamen enkele niet eerder ontdekte mankementen tevoorschijn. Een deel daarvan wilden we door een professioneel staalbedrijf laten herstellen, maar dit bleek aanzienlijk meer te kosten dan ons budget en de post onvoorzien toeliet of we hadden terug moeten komen op de intussen gemaakte keuze voor de verlichting (zie hierna). Met de tips die het staalbedrijf ons kosteloos gaf en de inzet van vrijwilligers die ervaring met staalverwerking bleken te hebben, konden we het toch zelf oplossen: staal walsen, oude delen wegslijpen en nieuwe delen inlassen. Hierdoor hadden we alleen extra materiaalkosten en bespaarden we duizenden euro’s arbeidsloon door een extern bedrijf. Daar stond echter tegenover dat het werk van onze vrijwilligers aanmerkelijk langer ging duren dan vooraf ingeschat.

Terwijl de vrijwilligers doorwerkten aan de constructie, brachten andere vrijwilligers Owatrol aan op alle daarvoor in aanmerking komende delen van de Lange Arm en toebehoren. Dit is een kleurloze olie die zich bindt met roest en een conserverende werking heeft. Zo blijft het authentieke karakter van de constructie behouden. In de maanden april tot en met oktober 2022 is voortdurend gewerkt aan de 2 V's, Veiligheid en Verven.

Voor de Verlichting hebben we offertes bij twee bedrijven aangevraagd (een derde reageerde niet) en door beide een proefopstelling laten maken. Op grond hiervan is gekozen voor een subtiele warmwitte ledverlichting, die de constructie mooi verlicht zonder dat de lampen hinderlijke zijwaartse uitstraling geven. We zijn blij dat Har Hollands, die internationaal befaamd is om zijn uitgelichte monumenten, ons hierbij kosteloos heeft geadviseerd.

De materiaalkosten voor de Verlichting zijn hoger dan oorspronkelijk begroot, maar op andere onderdelen konden we dit ondervangen, zoals hierboven reeds geïllustreerd.

De installatiewerkzaamheden zullen door onze eigen werkploeg worden uitgevoerd. Door zuinig om te gaan met de materialen voor Veiligheid en Verven (en zelfs de catering) konden we op de begroting genoeg geld vrijmaken om de gekozen verlichting te kunnen aankopen. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor Veiligheid en Verven zo vergevorderd dat het risico op nog meer onvoorziene mankementen vrijwel nihil is dat we op het punt staan om deze aankoop te doen.

In de oorspronkelijke opzet zou het gehele project, dus de 3 V’s Veiligheid, Verven en Verlichting in 2022 afgerond worden. 
Voor wat betreft Veiligheid en Verven gaat dit lukken.

Vanwege de levertijd van de verlichting en omdat de weersomstandigheden de komende maanden niet altijd geschikt zullen zijn, gaan we ervan uit dat dit deel in het voorjaar van 2023 klaar is.

We zijn er trots op dat we de werkzaamheden, ook de onvoorziene, voor Veiligheid en Verven hebben kunnen uitvoeren binnen de geplande termijn. Met de Verlichting zijn en blijven we aan de slag, we hopen dat we de Lange Arm, als icoon van industrieel erfgoed aan de Hollandsche IJssel in het voorjaar van 2023 in volle glorie tegen de avondhemel kunnen zien verschijnen.
Uiteraard zullen jullie hiervoor ter zijner tijd een uitnodiging ontvangen.

 

Deel dit: