Bericht

Goudse gemeenteraad bespreekt de kadernota

Geplaatst op 11 juni 2024, 16:26 uur
Illustration

Op 1 en 3 juli 2024 vergadert de Goudse gemeenteraad over de kadernota. In een kadernota staat wat de plannen van de gemeente voor de komende jaren zijn en hoe die betaald worden; daarmee is de nota de basis voor de begroting. Ook komen de jaarstukken over 2023 aan de orde. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de besteding van middelen. De beeldvorming over deze onderwerpen vindt plaats in de vergadering van de Commissie Bestuur op donderdag 27 juni 2024. Alle vergaderingen zijn te volgen vanaf de publieke tribune en via de livestream op www.gouda.nl/gemeenteraad. Meer informatie? Neem contact op met de griffie via 0182-589197 / griffie@gouda.nl.

Deel dit: