Organisatie

Gemeenteraad Gouda

Overheid

De gemeenteraad vertegenwoordigt de Goudse bevolking. De raad bepaalt in hoofdlijnen wat de gemeente gaat doen en hoe het beschikbare geld verdeeld wordt. Ook benoemt de gemeenteraad de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college voert het beleid uit en de gemeenteraad controleert of dit goed gebeurt. 


Op gouda.nl/gemeenteraad staat informatie over de raadsleden, wanneer er vergaderingen zijn en welke onderwerpen op de agenda staan. Je kunt bij de vergaderingen aanwezig zijn op de publieke tribune in het Huis van de Stad. Ook kun je de uitzending live bekijken of op een later moment terugkijken. 


Voordat een onderwerp besproken wordt in een raadsvergadering, komt het aan de orde in een commissievergadering. Er zijn drie commissies: Bestuur, Samenleving en Fysieke leefomgeving. In zo'n commissievergadering zijn er twee fasen: beeldvorming en oordeelsvorming. In de beeldvormingsfase kun je gebruikmaken van het inspreekrecht. In die fase verzamelt de raad namelijk zo veel mogelijk informatie over het te behandelen onderwerp. Naast vragen aan de wethouder en bijdragen van experts wordt ook jouw informatie op prijs gesteld en bij de verdere besluitvorming betrokken. 


Meer informatie: griffie@gouda.nl / (0182) 58 91 97.

Deel dit: