Organisatie

Wijkteam Goverwelle

Stichting / non-profit
Twitter: @wtgoverwelle
beschrijving

Belangenbehartigers van de wijkbewoners voor een leefbare, veilige en sociale wijk.

Het wijkteam komt maandelijks bijeen in de Irishof. Deze vergaderingen zijn voor iedere Goverwelle-bewoner toegankelijk.

Kijk voor de data op www.wtgoverwelle.nl/agenda.

Het wijkteam was de initiatiefnemer van Goverwelle Bruist. Kijk voor meer informatie over Goverwelle Bruist op de pagina van de groep Goverwelle Bruist en sluit je aan.

Kijk voor meer informatie over het wijkteam op www.wtgoverwelle.nl of volg www.twitter.com/@wtgoverwelle