organisatie

Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB)

Informele groep

Iedereen met een beperking zou zich welkom moeten voelen in Gouda. De Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) wil dat bereiken door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen. Hoe richt je je Goudse organisatie, je locatie, je activiteit, je evenement of je cursus zó in dat ook mensen met een beperking deel kunnen nemen? Daar kan de GAB je bij helpen. De GAB bestaat uit vrijwilligers die ervaringsdeskundig zijn op het gebied van diverse soorten beperkingen. Adviezen kunnen worden uitgebracht aan de  gemeente, bij de lokale politiek, bij maatschappelijke organisaties en ook aan de organisaties en Goudse ondernemers en natuurlijk aan deelnemers aan Gouda Bruist.


VN-verdrag Handicap


De basis is het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In Nederland geldt vanwege dit verdrag de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Dat betekent dat iedereen mee moet kunnen doen, toegang heeft tot onderwijs, tot werk en openbaar vervoer, kan wonen en goederen en diensten kan gebruiken of afnemen. Als je bijvoorbeeld rolstoelgebruiker bent, slecht ziet of hoort, of een verstandelijke beperking hebt, heb je volgens deze wet recht op gelijke behandeling en op participatie. Maar er zijn nog teveel drempels, zowel fysiek en als niet fysiek, die dit verhinderen. Samen met de GAB kun je leren hoe die drempels in jouw geval weg te nemen. Neem contact met ons op!


Heb je zelf een beperking? Loop je tegen hindernissen aan die je belemmeren mee te doen? Laat het ons weten! Wellicht komen we samen tot een oplossing of kan de GAB bemiddelen. De GAB kan je ook wegwijs maken in de wet en regelgeving in Gouda op het gebied van zorg en ondersteuning, wonen, onderwijs, werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en inclusie.

Deel dit: