Organisatie

Oecumenisch Inititiatief Gouda

Informele groep
E-mailadres
oig@xs4all.nl
Beschrijving

 Veel mensen stellen de vraag naar het doel en de zin van het leven. Ieder mens zal zoeken naar een antwoord dat past bij zijn opvoeding, zijn kennis en ervaring en bij de tijd waarin we leven of bij de levensfase van mensen. Geloof speelt daarbij een belangrijke rol. Mensen kunnen van elkaar leren en samen optrekken in de zoektocht naar antwoorden. Die zoektocht willen we met elkaar delen en beleven.Uitgangspunt van het Oecumenisch Initiatief Gouda (OIG) is de zo verschillende manier waarop mensen omgaan met geloofsbeleving en spiritualiteit. Het is belangrijk om over deze dingen naar elkaar te luisteren, met elkaar te leren, te delen en te ervaren.
Wij streven na, dat er ruimte is voor ieders persoonlijke invulling zonder dat de verplichting ontstaat om elkaars antwoorden over te nemen. Deze veelkleurige verbinding levert geen verwaterde mix van onduidelijkheden op, maar geeft bijzondere inspiratie.
De leden van de Kerngroep hebben hun persoonlijke relatie tot het OIG verwoord in het jubileumboekje Een kleurrijk mozaïek.

Het OIG is geen kerk met vaste regels en een centrale geloofsbelijdenis, maar een open geloofsgemeenschap van mensen die samen op willen trekken.

Het OIG heeft verschillende activiteiten:

Gebouw de Berk
Krugerlaan 79
vieringen
gespreksgroepen
meditatiegroep
nieuwsbrief Oecuwelle
De vieringen vormen de belangrijkste activiteit. Deze vinden plaats:

van september tot juni,
op de eerste zondag van de maand,
‘s middags om 16.30 uur
Plaats: De Berk, Krugerlaan 79, Gouda.
Voor meer informatie over het Oecumenisch Initiatief Gouda kunt u contact opnemen met:
Het secretariaat:
Wilhelmina v Pruisenlaan 78
2807 KB Gouda
0182-581847