organisatie

ChristenUnie Gouda

Overheid, Vereniging / club

De ChristenUnie in Gouda


De ChristenUnie heeft hart voor de stad Gouda. Wij zijn gericht op het welzijn van alle inwoners. We baseren ons politiek handelen op de Bijbel, een vast fundament, ook in tijden van economische crisis en verandering. Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7).


Wat kunt u van ons verwachten?


Met de ChristenUnie kiest u voor een partij die zich in zal zetten voor alle inwoners van Gouda. Wij willen van Gouda een stad maken waar zorg en respect is voor elkaar en waar een klimaat heerst van vertrouwen en veiligheid. Maar ook een stad waar de financie?n op orde zijn zodat de lasten draaglijk zijn. Kortom, een stad waarin de inwoners van Gouda graag willen leven, wonen en werken.


Uitgangspunten


Voor de ChristenUnie is politiek geen doel in zichzelf, maar een manier om onze overtuiging vorm te geven en daardoor het welzijn van mensen te bevorderen. Solidariteit en eerlijk delen staan hoog in ons vaandel. We verliezen mensen niet uit het oog die de dupe zijn geworden van de economische crisis, mensen die geen steun hebben van naasten, mensen aan de rand van de samenleving. De gemeente Gouda moet oog hebben voor de verschillen in de samenleving en eenzaamheid en armoede voorkomen. Wij zullen er op toezien dat iedereen de kans krijgt deel te nemen aan de Goudse samenleving. Bij het maken van beleid letten wij op haalbaarheid. Geen luchtkastelen bouwen maar uitvoerbare plannen maken. Rentmeesterschap staat centraal in de politiek van de ChristenUnie. Wij willen zuinig zijn op onze omgeving en duurzaam leven. Dat betekent dat wij verantwoord willen omgaan met mensen, materialen, geld en ruimte.


Deel dit: