organisatie

Humanistisch Verbond Midden Holland: Voorjaar 2018: Democratie

Non-profit

Humanistisch Verbond wil met elkaar en anderen streven naar een humane samenleving. Daarnaast gaat het ook over hoe je zelf invulling geeft aan je eigen leven: je eigen persoonlijk humanisme.


Er lijkt iets vreemd aan de hand met onze democratie: men lijkt het idee van democratie wel te onderschrijven, maar wellicht niet de manier waarop democratie nu in de praktijk werkt.


In de eerste helft van 2018 gaan we in op hoe democratie is ontstaan, welke invulling men daar aan heeft gegeven en welke ervaringen men daar mee heeft opgedaan. Is onze huidige representatieve democratie de "heilige graal", of zijn er ook andere vormen denkbaar? Is de directe democratie beter dan de representatieve vorm? Kunnen we aangeven wat in ons land aan de huidige democratie moet veranderen? Is dit slinkend vertrouwen in de democratie een onderdeel van een groter geheel, een tijdgeest, en zo ja : hoe dan?


In het humanistisch cafe (elke dinsdagavond van de maand) gaan we aan de hand van achtergrond gegevens in gesprek over dit actuele thema.


In de bijeenkomsten over de humanistische canon (elke eerste dinsdag avond van de maand) spreken we over de ontwikkeling van het humanisme. Aan de hand van klassieke teksten bespreken we 3 kernmomenten in de ontwikkeling van het denken over democratie. We beginnen met een blik op onze Griekse erfenis. Plato hadden een geheel verschillende visie op de democratie. Het canonvenster Mensenrechten behandelt o.a. John Locke (Over het staatsbestuur) en Charles Montesquieu (Over de geest der wetten). Twee documeneten die ten grondslag liggen aan de verdere ideevorming voor vernieuwing van het staatsbestuur. In 2018 is het 100 jaar geleden dat Oswald Spengler het klassieke werk De ondergang van het Avondland heeft geschreven. In twee avonden zullen we de beide omvangrijke delen van deze historische beschouwing bespreken.


Agenda:


16 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst samen met Humanitas Thema: de tweedeling in de maatschappij


Verzetsmuseum 20.00 uur


8 februari 2018: Democratie in de klassieke oudheid: Plato en Aristoteles over politiek


Irishof 20.00 uur


21 februari2018: Democratie: David van Reybrouk Tegen verkiezingen


6 maart 2018: Mensenrechten en democratie: John Locke en Charles Mentesquieu


15 maart 2018: Het RVK/ Human. Verbond verkiezingsdebat: o.a. over Duurzaamheid en Zorg


de Veste 


20 maart 2018: Democratie: Voor verkiezingen


3 april 2018: Oswald Spengler: De ondergang van het avondland (deel 1)


17 april 2018: Algemene ledenvergadering: met stellingen van Martha Nussbaum over Politeike emoties


15 mei 2018: "Democracy was fine, intil it was given to the common people"


5 juni 2018: Oswald Spengler: De ondergang van het avondland (deel 2)


eind juni 201: Wereld humanismedag (21 juni 2018)

Deel dit: