Organisatie

Archeologische Vereniging Golda

Vereniging / club

Golda is een vereniging van amateurarcheologen, die zich sinds de oprichting in 1969 bezighoudt met archeologie in Gouda. In die tijd zijn we veel te weten gekomen over het Goudse verleden. Belangrijke opgravingen vonden onder andere plaats bij het Kasteel van Gouda, bij de Rotterdamse Poort, in de Patersteeg en in de Oostpolder. Door te graven in het Goudse verleden weten we nu onder andere dat Gouda al in de twaalfde eeuw bestond, ruim een eeuw voordat het stadsrechten kreeg. Ook hebben we veel resten opgegraven van de vele kerkelijke instellingen (kloosters en kapellen) die Gouda rijk was en van de bekende Goudse pijpenindustrie. Mede als gevolg van de activiteiten van Golda heeft ook de gemeente Gouda steeds meer interesse voor de archeologie gekregen, wat heeft geleid tot de aanstelling van een gemeentelijk archeoloog.


In on tentoonstellingsgebouw Achter de Kerk 11  tonen we in samenwerking met Museum Gouda een archeologisch verhaal van Gouda.


Golda maakt deel uit van het Historisch Platform Gouda.


 

Illustration
 
Deel dit: