Organisatie

Stichting Steunpunt OOG

Non-profit

Steunpunt OOG heeft tot doel het informeren en ondersteunen van bewoners bij allerlei dagelijkse zaken betreffende Onderwijs, Opvoeding en Gezondheidszorg (zowel geestelijk als lichamelijk). Daaronder valt ook Sociale Dienstverlening. Alle voorkomende onderwerpen en problemen kunnen hierbij aan de orde komen. De doelgroep omvat vrouwen en mannen, kinderen, jongeren en ouderen.


De medewerk(st)ers van het Steunpunt zijn vrijwilligers en professionals met diverse achtergronden, voornamelijk uit het onderwijs, de zorg en maatschappelijk werk. Ze zijn van mening dat het in de wijk momenteel ontbreekt aan een laagdrempelige vorm van praktische bewonersondersteuning. Doordat binnen Steunpunt OOG samengewerkt wordt tussen Nederlandse en allochtone medewerk(st)ers is de communicatie met de bewoners optimaal. Inmiddels weten ook mensen van buiten de wijk Gouda-Oost het Steunpunt te vinden. Steunpunt OOG werkt vanuit het Nelson Mandela Centrum, de nieuwe multifunctionele accommodatie in Gouda Oost. Sinds kort is wijkcentrum De Bühne in de wijk Oud-Achterwillens eveneens onder beheer van Steunpunt OOG.


 

Deel dit: