organisatie

Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda

Non-profit

Op dit ogenblik is een serie geschilderde kruiswegstaties tentoongesteld in de St.-Janskerk in Gouda, veertien momenten uit het lijdensverhaal van Jezus Christus. De schilderijen zijn gemaakt in de eeuwenoude traditie van kruiswegstaties. Het verhaal is universeel en van alle tijden en vormt een belangrijk deel van het begin van onze Christelijke cultuur. 


Gouds beeldend kunstenaar Willem Hesseling heeft ruim een jaar gewerkt aan de serie schilderijen die de lijdensweg van Christus op een geheel eigen wijze weergeven. De vormgeving en uitvoering van deze werken is heel bijzonder en uniek. Sober kleurgebruik en grote emotionele zeggingskracht maken deze werken tot een indringend geheel, waar veel mensen herkenning in zullen vinden. De betekenisvolle handen verwijzen naar algemeen menselijke houdingen, gevoelens en emoties die van alle tijden zijn.


Er is een boek uitgegeven van de staties, waarin landelijk bekend dichter Hans Bouma bij elke afbeelding een prachtig gedicht heeft gemaakt en Gerard de Kleijn, voormalig directeur van museum Gouda het voorwoord heeft geschreven


De werken kunnen grote culturele en promotionele waarde hebben voor de stad Gouda. Ze hebben het in zich om landelijk, misschien zelfs internationaal bekend te worden De enige echt passende locatie voor deze 14 werken is de Sint-Janskerk in Gouda.


Ook de kerkbestuurders van de Sint-Janskerk delen deze mening en hebben toegezegd dat de staties minimaal 10 jaar (met mogelijkheid tot verlenging) en minimaal 6 maanden per jaar aaneengesloten in de Sint-Janskerk mogen hangen. 


Om deze werken voor Gouda te behouden is de stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda opgericht. Deze heeft de werken intussen aangekocht en stelt ze tentoon in de St-Janskerk te Gouda en op andere passende locaties. In 2015 waren ze reeds te zien in het belgische Mol en we zijn in gesprek met toonaangevende kerken in Nederland en buitenland over mogelijke exposities.

Deel dit:
Contactpersonen van Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda
Personen verbonden aan Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda
Activiteiten in het verleden
Vragen van Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda
2 berichten van Stichting Hedendaagse Kunst en Religie Gouda