organisatie

Stichting Present Gouda

Non-profit

Stichting  Present in vijf woorden: mensen in beweging voor elkaar!


Stichting Present wil graag mensen in beweging zetten die één dag(deel) iets voor een ander willen betekenen. We zijn een bruggenbouwer/ een sociaal makelaar en slaan een brug tussen mensen die hun talenten en tijd willen inzetten voor een ander en mensen die met deze hulp gebaat zijn. Een brug tussen het informele aanbod van vrijwilligers en de formele zorg. Een brug ook tussen culturen. Een brug tussen Gouwenaren. Op de brug vinden waardevolle ontmoetingen plaats. We hopen zo te bouwen aan een samenleving waarin het vanzelfsprekend is om naar elkaar om te zien.


Present maakt onderscheid tussen sociale en praktische projecten. Sociale projecten vinden veelal plaats in samenwerking met zorginstellingen. Voorbeelden zijn een uitje met ouderen die gebonden zijn aan en rolstoel of een gameavond met kinderen met een beperking. Praktische projecten worden vooral bij mensen thuis uitgevoerd. Behangen, schilderen, tuin onderhoud, opruimwerkzaamheden en verhuizen zijn daarvan voorbeelden.


Om dit goed en professioneel te regelen, heeft Present een netwerk opgebouwd binnen maatschappelijke organisaties in Gouda. Zoals Kwintes, Gemiva, alle sociale teams, St. Philadelphia, Zorgpartners, Vierstroom, Leger des Heils, maar ook woningcorporaties, de Gemeente Gouda en de bedrijfswereld.


De werkwijze van Stichting Present is uniek. In die zin dat hulpbemiddeling niet vanuit de vraag, maar vanuit het aanbod tot stand komt.


Present is ervan overtuigd dat veel burgers bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor mensen en buurten in hun stad of dorp. In de praktijk ervaren zij echter drempels om daadwerkelijk initiatieven te nemen. Voor hen organiseert Present Gouda kortdurende en afgebakende projecten die gebaseerd zijn op wat zij zelf te bieden hebben en op de tijd die door hen zelf beschikbaar is gesteld. De vrijwilligers gaan in groepen aan de slag en hun vrijwillige inzet wordt altijd gekoppeld aan het werk van professionele maatschappelijke organisaties. Present hanteert hiervoor de criteria dat de hulpontvanger zelf geen (geldelijke) middelen, gezondheid of netwerk heeft om de nodige hulp op een andere manier te organiseren.


Naast dat een groep iemand anders in de samenleving helpen, hebben ze samen ook een leuke dag. Juist de ontmoeting tussen mensen tijdens het project is waardevol!


Met ons burgerinitiatief zijn we in staat gebleken groepen te mobiliseren en te motiveren om zich als  vrijwilliger in zetten.  Wij bereiken de nieuwe vrijwilliger. Een unieke formule waarbij we uitgaan van het aanbod van groepen vrijwilligers. Mensen in de kracht van hun leven stellen tijd beschikbaar om te helpen en die ander te ontmoeten. Juist die ontmoeting brengt verandering. De vrijwilliger die zich inzet geeft niet alleen, hij ontvangt ook en krijgt een ander beeld van bijzondere mensen die in de marge leven. Mensen die geholpen worden ervaren weer dat zij waardevol zijn!


Present blijkt een belangrijke rol te spelen in het aanboren van nieuw vrijwilligerspotentieel!


 

Illustration
 
Deel dit: