Organisatie

Activisie

Onderneming

Activisie biedt gespecialiseerde begeleiding aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) met een hoge mate van zelfredzaamheid.


- Gespecialiseerde begeleiding groep. De client met NAH wordt begeleid op de locatie de Terp te Gouda of de Dijk te   Zoetermeer bij de zichtbare en onzichtbare gevolgen van NAH om indiividuele hulpvragen te behalen.


 


- Ambulante begeleiding speciaal individueel.  De client met NAH wordt begeleid en ondersteunt gericht op de eigen kracht en het opbouwen van een netwerk, om zo zelfstandig mogelijk in de thuissituatie te kunnen blijven functioneren.


- Mantelzorgondersteuning/lotgenotencontact. Informatie bijeenkomsten voor de mantelzorgers of betrokkenen van de client met NAH. Contactmogelijkheden voor lotgenoten.


- Arbeidstraining. De client met NAH wordt getraind in vaardigheden die nodig zijn om weer mee te doen in het arbeidsproces.


- Arbeidsreintegratie. De client met NAH en zijn werkgever worden begeleid en ondersteunt bij het reintegreren van de client in het arbeidsploces.


- Relatiebegeleiding. Binnen relaties tussen de persoon met NAH en de partner, mantelzorger, kinderen en andere betrokkenen wordt begeleiding geboden, zodat meer begrip ontstaat voor NAH en verhoudingen kunnen verbeteren.


 

Deel dit:
Contactpersonen van Activisie
Projecten van Activisie