Organisatie

Het Bruisnest

Non-profit

Het Bruisnest is er voor mensen met een kwetsbaarheid, Iedereen die bij ons komt, wil graag werken aan zichzelf en meedoen en meetellen in de samenleving. Binnen het nieuwe participatiecentrum kunnen vrijwilligers eigen kracht ontwikkelen en daardoor gaan zij vol vertrouwen participeren in de samenleving.


Participeren gaat over gelijkwaardig meedoen. Iedereen heeft het recht om deel te nemen in de samenleving, ook mensen met een beperking. Voor hen zijn zinvolle dagactiviteiten, scholing en werk heel belangrijk. Maatschappelijke participatie draagt namelijk bij aan eenzaamheidsbestrijding, zingeving en zelfrespect. Dit bevordert herstel en vergroot de eigen kracht van kwetsbare burgers.


Wij zetten ons in voor: Minder hulpvraag, meer innovatie en meer samenleving


Doelen van Het Bruisnest:


Participatie bevorderen van mensen uit de kwetsbare doelgroep op een wijze die past bij hen. Het ontmoetingscentrum heeft een laagdrempelig karakter.
De kwetsbare doelgroep uit een sociaal isolement halen of voorkomen dat zij weer terugvallen. Hierdoor wordt een opwaartse beweging op de participatieladder bevordert.
Uitgaan van talenten en kwaliteiten en van daaruit vraaggericht werken. Hiermee wordt ook de eigen regie vergroot.
Nieuwe initiatieven ontplooien vanuit de kwaliteiten en talenten.
De afstand naar de arbeidsmarkt verkleinen d.m.v. volgen van scholing en behalen erkende diploma’s.


De verbinding naar de maatschappij leggen:
Participeren in de maatschappij door werkervaringsplekken te creëren.
De sociale cohesie en wederkerigheid bevorderen. Mensen uit de wijken mogen meedoen aan aangeboden activiteiten die ontstaan vanuit de initiatieven. Voorbeelden zijn:
Wijkeethuis Nelson Mandela waarbij wijkbewoners mogen komen eten.
Een klussendienst kan klussen voor mensen in Gouda en ongeving.
PC herstel of nieuwe installatie kan door iedereen gebruikt worden .
Wij verzorgen catering als hapjes, lunch, gebakjes etc.


Het Bruisnest moet kansen bieden aan iedereen die wil meedoen en meetellen in de samenleving.


 

Deel dit:
Standaardlocatie
Contactpersonen van Het Bruisnest
Personen verbonden aan Het Bruisnest
Activiteiten in de toekomst
Aanbod van Het Bruisnest