organisatie

Energie Coöperatie Gouda

Non-profit
twitter: epgouda
telefoon: 0623956999
beschrijving

De Energie Coöperatie Gouda is in 2015 opgericht om in de stad en in de wijken concrete duurzaamheidsprojecten te realiseren. De coöperatie is een privaat initiatief, zonder winstoogmerk.

Samenwerken met de Energie Coöperatie biedt voordelen. Er zijn altijd deskundige en betrouwbare partijen voor adviezen aan bewoners, bewonerscommissies en VVE’s. Met collectieve inkoopacties op wijknivo voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen zijn aantrekkelijke prijzen te realiseren. Er wordt ook op buurtnivo onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsstaat van woningen.

Er zijn verschillende projecten onderhanden:

  • collectieve actie voor energiebesparing en zonnepanelen met drie basisscholen;
  • de levering van ‘echt’ groene stroom en gas van de beste energieleverancier van Nederland;
  • het realiseren van een Duurzaamheidscentrum in het pand Steenland nabij het Hamstergat;
  • het plaatsen van zonnepanelen op GoudAsfalt;
  • het onderzoeken van de mogelijkheden van een windmolenpark(en) in Gouda zelf (start binnenkort);
  • buurtacties voor warmtescanfoto’s;
  • maatregelen isolatie en energiebesparing en waardebehoud woningen, samen met de gemeente Gouda in vijf wijken in Gouda;
  • de realisatie van een 'postcoderoos' in Plaswijck
  • en individuele en collectieve inkoop of huur van zonnepanelen in Bloemendaal,, Plaswijck en Gouda Noord.