organisatie

Energiecoöperatie Gouda

Non-profit
Twitter ecgouda
Telefoon
0642747606
Beschrijving

De Energiecoöperatie Gouda is in 2015 opgericht en is een onafhankelijke burgerorganisatie, zonder commerciële belangen. Wij streven naar een duurzaam Gouda, gericht op energiebesparing en naar duurzame energieopwekking in stad, wijk en buurt. We zijn al enkele jaren met veel Gouwenaren concreet aan de slag met duurzaamheid. De Energiecoöperatie Gouda was onder andere mede initiatiefnemer en projectpartner van Zon op GOUDasfalt.
Samen met andere burgercoöperaties in de regio hebben we actief meegewerkt aan de nieuwe concept Regionale Energie Strategie voor Midden-Holland. We hebben bijvoorbeeld een Kansenkaart gemaakt voor waar nieuwe zon- en windenergie in de regio kan komen.

Onafhankelijke kerngroep: alleen ga je sneller, samen kom je verder
De kerngroep van de Energiecoöperatie Gouda bestaat uit Léon van der Meij (voorzitter), Marieke Polderman & Martin Pohlkamp (financiën), Gerard Voskuilen & Annette Jelsma (secretariaat), Evert Hasselaar, Peterpaul Kloosterman, Pieter ter Steeg, Jérôme Brands en Wim van Beek (algemene leden, met specifieke aandachtsgebieden). We zijn allen al lang actief in Gouda, op het gebied van bewonersparticipatie en duurzaamheid. Wij vinden dit onderwerp ook persoonlijk belangrijk. We gaan ons daarom als nieuwe kerngroep inzetten, als vrijwilliger zonder vergoeding en zonder commerciële belangen of banden.

Meedenken, meedoen? Altijd welkom!
Mail met contact@energiecooperatiegouda.nl of bel met Léon van der Meij 06 42747606.

Illustration
 
Documenten