organisatie

Raad van Kerken - Gouda

Informele groep

Aan de Raad van Kerken - Gouda nemen geloofsgemeenschappen deel, die geloven dat zij behoren bij één Heer, Jezus Christus, en betrokken zijn bij zijn handelen tot heil van de wereld. De afgevaardigden wisselen met respect voor elkaar overeenkomsten en verschillen van geloofsbeleving en beraden zich op gezamenlijk handelen voor Gouda in verbondenheid met de internationale oecumenische beweging. De Raad kent werkgroepen voor Vieren, Dialoog en Samenleving.

Deel dit: